דרישות מערכת


 

פנטיאום II 400, זיכרון 64 Mb לפחות ומקום פנוי בדיסק 25 Mb לפחות. איריס פועלת תחת מערכות ההפעלה הבאות:

-          Windows Hebrew/Hebrew Enabled עם תמיכה ברוסית: 98/2000/XP;

-          בגרסאות שפה אחרות של Windows 2000/XP - עם התקנה הולמת של תמיכה ברוסית ועברית.