Регистрация    Вход    Форум    Поиск    FAQ  

Список форумов » Иврит » Тематические словари
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Нефтебаза
 Сообщение Добавлено: Сб ноя 13, 2010 10:31 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт ноя 03, 2005 09:04
Сообщения: 2323
Откуда: Израиль
авиационное топливо דלק מטוסים, דלק תעופתי
מערכות פריקה אוטומטיות автоматизированная система налива
מערכת פיקוד אוטומטית автоматизированная система управления
יחידה למיתוג אוטומטי автоматический узел переключения
תחבורה גלגלית автомобильный транспорт
ציוד אקטיבי активное оборудование
ציפוי לקה חסין חלודה антикоррозийное лакокрасочное покрытие
מד צפיפות ареометр
תחנת תדלוק אוטומטית АСН (автоматическая станция налива)
מערכת פיקוד אוטומטית АСУ ТП (автоматическая система управления технологическими процессами)
שיטות מדידה מאושרות аттестованные методы выполнения измерений
ביטון бетонирование
דופן קטן (מעקה) бортик
קרנות מכלים вагоны-цистерны
פריקה עליונה верхний налив
חומר חלקיקי взвешенные вещества
הובלה פנימית внутренняя перекачка
רשתות חשמל פנימיות внутриплощадочные сети электроснабжения
ניקוז, תיעול וביוב водоотведение
אספקת מים водоснабжение
מי גשם, מי שלג воды атмосферных осадков
יישור מתח выравнивание потенциалов
חיישני גז газоанализаторы
שסתומי בטחון לשחרור גזים газосбрасывающие клапаны
מערכת קווי צינורות, המיועדת להעברת תערובת גז-אד מהמכל אותו ממלאים במוצרי הנפט למכל שמרוקנים במקביל במטרה למנוע את פליטת האדים לאוויר או להפחיתם газоуровнительная система
פריקה ההרמטית герметизированный налив
מחסום מים (סיפון) гидрозатвор
אימפקט הידראולי гидроудар
הצהרת בטיחות באש декларация пожарной безопасности
סולר дизельное топливо
חדר בקרה диспетчерская, помещение операторов, помещение операторной, операторная
פיקוד מרחוק дистанционное управление
מי גשם дождевые стоки
קולט מי גשם дождеприемник
סולר קיץ дт (диз. топливо) летнее
סולר חורף дт зимнее
שסתומי אוויר дыхательная арматура
רמפה של תחבורה מסילתית, רמפת רכבות железнодорожная эстакада
תחבורה מסילתית железнодорожный транспорт
ארגונים רלוונטיים заинтересованные организации
חיבור, סגירת המעגל закольцовка
שסתומי סגירה запорная арматура
מערכות המדידה измерительные системы
בדיקות הנדסיות גיאודזיות инженерно-геодезические изыскания
תהליכים פנימיים (גיאולוגיים) инженерно-геологические процессы
בדיקות הנדסיות инженерные изыскания
מערכות הנדסיות инженерные сети и системы
תיעול כבלים кабельная канализация
מדפי כבלים кабельные эстакады
סוללות המכלים каре резервуаров
מערכת סינון וטיהור בצורה של מפל каскадные очистные сооружения
קטגוריה של מתקן הנפט - II категория нефтебазы
מכשור מדידה ובקרה КИПиА - контрольно-измерительные приборы и автоматика
סוג של מתקן הנפט - 1 класс нефтебазы
בורות המצוידים במחסומי מים (סיפונים) колодец с гидрозатвором
חדר שסתומים колодец управления задвижками
ציוד מיתוג коммутационное оборудование
פעולות לשימור אזורים מיוחדים, המיועדים להגנה סניטרית על מאגרי מי שתייה компенсирующие мероприятия для зон санитарной охраны
פקד, קונטרולר контролер
קרון מכל = цистерна котел цистерны
מ"ק кубометр, кубический метр
מעבדת אנליזה של מוצרי הנפט лаборатория контрольного анализа нефтепродуктов
מתקן כיבוי אש лафетные стволы пожаротушения
בור איסוף של מי גשם ливневый коллектор
מי גשם ливнесток
ציפוי לקה ЛКП (лако-красочное покрытие)
מגשי כבלים лотки (для кабелей)
תעלות הניקוז לאסיפה והעברה של הישפכויות מוצרי הנפט лоток для сбора и отвода аварийных проливов
כננת маневровая лебедка
מד ספיקה массовый расходомер
בקר זרימה קוריוליס массомер кариолисового типа
תקנים מטרולוגיים метрологическое обеспечение
מד מפלס הנוזלים метршток
כליא ברק молниеприемник
סוכך навес
מעל ומתחת לפני האדמה надземным и наземным способом
רחבת התדלוק, רחבת המזיגה наливной островок
צינורות לחץ напорная труба
תחנת המשאבות насосная станция
מערך המשאבות насосные агрегаты
מתקן הנפט нефтебаза
מלכודת נפט нефтеуловитель
פסולת מניקוי המיכלים нефтешлам
פריקה תחתונה нижний налив
מינוח של מוצרי הנפט номенклатура нефтепродуктов
לעגן обоснавать
שסתום אל-חזור обратный клапан
מישור הארקה כללי общий контур заземления
אובייקט* объект капитального строительства
מחסום אש огнепреградитель
מכשירי הקצה оконечные устройства
ריקון опорожнение
מתקפל откидной
מתקני סינון וטיהור очистные сооружения
תערובת אד-גז паровоздушная смесь
חיישן ראשוני первичный датчик
טבעת הראשונה первый пояс резервуара
שסתום בקרה перепускной клапан
מערכות אבחטה היקפיות периметральные охранные системы
-        אגם שיקוע (ללכידת חול) пескоуловитель
מים תחתונים подтоварная вода
גלאי עשן пожарный извещатель
נספח пояснительная записка
תחומי הסטייה היחסית המותרים пределы допускаемой относительной погрешности
שסתומי שחרור לחץ предохранительная арматура
שסתומי בטיחות предохранительные клапаны
לתכנן предусмотреть
קבלה, אחסון ואספקה прием, хранение и отпуск (нефтепродуктов)
ותרשים פונקציונאלי принципиальная технологическая схема
מתקן ללקיחות דגימות пробоотборник (сниженный резервуарный) - ПСР
פרויקט הבנייה проект организации строительства
פרוגראמה проект технического задания
תיעוד הפרויקט проектная документация
פתרונות התכנוניים проектные решения
פתרונות תכנון проектные решения
מערכת ניקוז* промливниевая канализация
מעצור של גלגל הרכבת противооткатный башмак
ברזי כיבוי אש противопожарные гидранты
זיקות הנאה ציבוריות публичные сервитуты (здесь)
לוח פיקוד пульт управления
שלב הבנייה пусковой комплекс, стадия строительства
הפרדת קרונות расцепка маршрутов
מכל אחסון אנכי עשוי פלדה РВС (резервуар вертикальный стальной)
ומכלים אנכיים עשויי פלדה עם מצוף (pontoon)[1](. РВСП
מכל אחסון רוחבי עשוי פלדה РГС (резервуар горизонтальный стальной)
שסתומי בקרה регулирующая арматура
מכלי חרום резервуар аварийных проливов
חוות מכלים резервуарный парк
בנייה מחדש реконструкция
רוסטכנדזור Ростехнадзор
מנוע ידני ручной привод
מוצרי נפט "בהירים" (בנזין, סולר) светлые нефтепродукты
מכסה שקוף световой люк
תעודה המאשרת שהמכשיר עבר בדיקה ראשונית свидетельство о первичной проверке
התקנון SP 11-10-97 Свод правил (СП)
ציוד שרתים серверное оборудование
משאבות* сетевые насосы
רשתות הנדסיות сети инженерно-технического обеспечения
מערכת הבקרה של ריכוזי גז מסוכנים טרום התפוצצות система контроля довзрывных концентраций
מערכת הניטור של ריכוז הגז באוויר система мониторинга состояния газовоздушной среды
מערכת כיבוי אש באמצעות קצף система пенного пожаротушения
מערכת גילוי וכיבוי אש система пожарной сигнализации и пожаротушения
מערכת רגנרציה (רקופרציה) система рекуперации (для отведенных паров)
מערכת פיקוד ובקרה система управления и контроля
система электронной очереди
קידוחים скважины
מתקן פריקה сливное устройство
סעפת* сливной коллектор
תחשיב смета
תא ביקורת смотровой колодец
מכסה ביקורת смотровой люк
מפרט הטכני спецификация
היתרי הבנייה стадия получения исходно-разрешительной документации
שלב ההכנה של מפרט טכני ותחשיב стадия проектной документации
שלב ההכנה של תיעוד הנדסי стадия рабочей документации
תחנות תדלוק (מזיגה) וחישוב מסחרי станция налива и коммерческого учета нефтепродуктов
קולטן стояк
כבל בטיחות страховочный трос
תכנית מתאר стройгенплан
קולטן сухотруб
לתרשים פונקציונאלי של החלקה схема планировочной организации земельного участка
סקיצת ההתקנה של קווי הצינורות схема прокладки технологических трубопроводов
מי שלג талые воды
מערכת ההסקה теплоснабжение
תעודת התאמה לתקנות האנרגיה теплоэнергетический паспорт
מכסה גישה технологический люк
קוו צינורות טכנולוגי технологический трубопровод
TOIR ТОИР
דרישות הבטיחות בתעשייה требования промышленной безопасности
קווי צינורות трубопроводный транспорт
יחידות לחישוב מסחרי узел коммерческого учета
מד גובה לבקרת המפלס устройство измерения уровня
מתנעים רכים устройство плавного пуска
קיבוע фиксация
חומר מילוי למסננים фильтрующая загрузка
מי שפכין (צואים) хозяйственные фекальные стоки
משאבות חשמליות צנטריפוגליות центробежные электронасосы
וויסות התדר частотная регуляция
ברזי כדור шаровые краны (КШ)
דוד חשמל электрокотел
מנוע חשמלי электропривод
אספקת חשמל электроснабжение
הגנה אלקטרו-כימית электрохимическая защита
רמפה эстакада

_________________
www.ortrans.net


Вернуться к началу 
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Нефтебаза
 Сообщение Добавлено: Сб ноя 13, 2010 10:49 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт ноя 03, 2005 09:04
Сообщения: 2323
Откуда: Израиль
http://saveimg.ru/pictures/13-11-10/881 ... 96b0b3.JPG

_________________
www.ortrans.net


Вернуться к началу 
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Нефтебаза
 Сообщение Добавлено: Вс ноя 14, 2010 10:33 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Ср май 11, 2005 10:04
Сообщения: 3250
Откуда: Садовое плоскогорье
אסדת קידוח-Нефтяная_платформа
חרגול נפט-штанговый насос
תזקיק-Дистиллят

_________________
ואהבת לרעך כמוך


Вернуться к началу 
 Профиль Отправить email  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
 
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Список форумов » Иврит » Тематические словари


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8

 
 

 
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron

Русская поддержка phpBB